STRATÉGIAI PARTNERÜNK A KULCS PATIKA! KLUB KÁRTYÁNK ELÉRHETŐ ORSZÁGOS HÁLÓZATÁBAN! Kattints!

adatvédelem

Szia! Belépsz vagy Regisztrálsz?

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el az alábbiakat. A babamamatudakozo bármely oldalának vagy applikációjának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

 

A babamamatudakozo honlapját (www.babamamatudakozo.hu) mindenfajta személyes jellegû információ megadása nélkül szabadon látogathatod és személyes jellegû információ megadása nélkül is megismerkedhetsz a babamamatudakozo szolgáltatásaival. A weboldal meghatározott részeihez és a babamamatudakozo applikációhoz való hozzáférés regisztrációhoz kötött. Amennyiben regisztrálsz a babamamatudakozo weboldalára vagy applikációjába, vagy megigényeled a babamamatudakozo ingyenes Klub Kártyát, a regisztrációs oldalak kitöltésével, illetve a babamamatudakozo bármely más – a babamamatudakozo tulajdonát képezõ vagy a babamamatudakozo-tól származó – Klub Kártya regisztrációs igénylõlapot kitöltve személyes adatokat adsz meg. Ezzel hozzájárulásodat adod, hogy személyes adataidat (név, email, telefonszám, lakcím, születési dátum, szülés várható ideje, gyermekek száma) a babamamatudakozo határozatlan ideig kezelje, saját üzleti tevékenysége érdekében felhasználja és direkt marketing ajánlataival emailben, levélben és telefonon keresztül megkeressen. Kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy adataidat partnercégeinkkel közös együttmûködési megállapodások esetén átadhassuk részükre és közvetlen üzletszerzési céllal megkereshessenek az alábbiak szerint: ajánlatok, termékminták, ajándékok postai úton történõ feladásával, valamint elektronikus hirdetésen (email, sms, mms), vagy automatizált hívórendszeren keresztül telefonos illetve személyes megkereséssel. Az adatokat átvevõ Partnerek megnevezése: Nagyerdõ FP Biztosítási Ügynökség Kft. székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 8.ép. 2.em.; OTP Pénzügyi Pont Kft. 1051 Budapest, Mérleg utca 4. A babamamatudakozo az elektronikus úton beérkezett adatokat az írásban benyújtottakkal azonos módon kezeli és tartja nyilván. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelések célja a babamamatudakozo rendszerében a résztvevõkkel történõ kapcsolattartás, valamint az együttmûködõ Partnereink által való közvetlen megkeresés. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulásod. 

 

Adataid módosítását, törlését bármikor kérheted az adatbázisból az alábbi elérhetõségek egyikén: B&M Marketing Kft. 2501 Esztergom, Postafiók 370. címzett levélben, telefonon +36 30 456 9639 vagy info@babamamatudakozo.hu email címen. A babamamatudakozo az adatokat bizalmasan kezeli. A babamamatudakozo fenntartja magának a jogot, jelen szabályzat megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellõ idõben értesíti a felhasználókat. Mint a babamamatudakozo regisztrált felhasználója beleegyezel és elfogadod, hogy a babamamatudakozo weboldalán vagy applikációjában történõ bármilyen aktivitások és nyereményjátékok során az alábbiak érvényesek: a visszaélések elkerülése végett egy felhasználó nem rendelkezhet több felhasználónévvel valamint a regisztrált felhasználó azonosítója és a hozzá tartozó jelszó nem kiadható és átruházható. A fentiek megsértése azonnali és végleges törlést, vagy kizárást von maga után. A babamamatudakozo mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a babamamatudakozo részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. A babamamatudakozo a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A babamamatudakozo a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, megsemmisítés vagy törlés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredõ hozzáférhetetlenné válás ellen. Kérelmedre a babamamatudakozo tájékoztatást ad személyes adataid kezelésérõl, továbbá bármikor kérheted a babamamatudakozo által kezelt személyes adataid helyesbítését, törlését. A rögzített adatok kezelõje és feldolgozója a babamamatudakozo. 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaidat az alábbi elérhetõségeken tudod jelenteni: B&M Marketing Kft. 2501 Esztergom, Postafiók 370. címzett levélben, telefonon +36 30 456 9639 vagy info@babamamatudakozo.hu email címen. Jogorvoslati lehetõséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36  1 391 1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu. Adatvédelmi sorszámok: NAIH-125769/2017, NAIH-125999/2017, NAIH-138844/2018.