babamamatudakozo.hu - kezdőlap kattints a részletekért babamamatudakozo.hu - regisztráció

adatkezelési tájékoztató

Szia! Belépsz vagy Regisztrálsz?


ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el az alábbiakat. A babamamatudakozo bármely oldalának vagy applikációjának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

 

A babamamatudakozo honlapját (www.babamamatudakozo.hu) mindenfajta személyes jellegû információ megadása nélkül szabadon látogathatod és személyes jellegû információ megadása nélkül is megismerkedhetsz a babamamatudakozo szolgáltatásaival. A weboldal meghatározott részeihez és a babamamatudakozo applikációhoz való hozzáférés regisztrációhoz kötött. Amennyiben regisztrálsz a babamamatudakozo weboldalára vagy applikációjába, vagy megigényeled a babamamatudakozo ingyenes Klub Kártyát, a regisztrációs oldalak kitöltésével, illetve a babamamatudakozo bármely más – a babamamatudakozo tulajdonát képezõ vagy a babamamatudakozo-tól származó – Klub Kártya regisztrációs igénylõlapot kitöltve személyes adatokat adsz meg. Ezzel hozzájárulásodat adod, hogy személyes adataidat (név, email, telefonszám, lakcím, születési dátum, szülés várható ideje, gyermekek száma) a babamamatudakozo határozatlan ideig kezelje, saját üzleti tevékenysége érdekében felhasználja és direkt marketing ajánlataival emailben, levélben és telefonon keresztül megkeressen. Kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy adataidat partnercégeinkkel közös együttmûködési megállapodások esetén átadhassuk részükre és közvetlen üzletszerzési céllal megkereshessenek az alábbiak szerint: ajánlatok, termékminták, ajándékok postai úton történõ feladásával, valamint elektronikus hirdetésen (email, sms, mms), vagy automatizált hívórendszeren keresztül telefonos illetve személyes megkereséssel. Az adatokat átvevõ Partnerek megnevezése: Bástya Consulting Ügynökség Kft. székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 8.ép. 2.em. Ezen felül az OTP Pénzügyi Pont Kft. képviseletében FairCalling Kft. 1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60. mint Adatbérlõ. A babamamatudakozo az elektronikus úton beérkezett adatokat az írásban benyújtottakkal azonos módon kezeli és tartja nyilván. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelések célja a babamamatudakozo rendszerében a résztvevõkkel történõ kapcsolattartás, valamint az együttmûködõ Partnereink által való közvetlen megkeresés. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulásod. 

 

Adataid módosítását, törlését bármikor kérheted az adatbázisból az alábbi elérhetõségek egyikén: B&M Marketing Kft. 2501 Esztergom, Postafiók 370. címzett levélben, telefonon +36 30 456 9639 vagy info@babamamatudakozo.hu email címen. A babamamatudakozo az adatokat bizalmasan kezeli. A babamamatudakozo fenntartja magának a jogot, jelen szabályzat megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellõ idõben értesíti a felhasználókat. Mint a babamamatudakozo regisztrált felhasználója beleegyezel és elfogadod, hogy a babamamatudakozo weboldalán vagy applikációjában történõ bármilyen aktivitások és nyereményjátékok során az alábbiak érvényesek: a visszaélések elkerülése végett egy felhasználó nem rendelkezhet több felhasználónévvel valamint a regisztrált felhasználó azonosítója és a hozzá tartozó jelszó nem kiadható és átruházható. A fentiek megsértése azonnali és végleges törlést, vagy kizárást von maga után. A babamamatudakozo mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a babamamatudakozo részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. A babamamatudakozo a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A babamamatudakozo a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, megsemmisítés vagy törlés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredõ hozzáférhetetlenné válás ellen. Kérelmedre a babamamatudakozo tájékoztatást ad személyes adataid kezelésérõl, továbbá bármikor kérheted a babamamatudakozo által kezelt személyes adataid helyesbítését, törlését. A rögzített adatok kezelõje és feldolgozója a babamamatudakozo. 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaidat az alábbi elérhetõségeken tudod jelenteni: B&M Marketing Kft. 2501 Esztergom, Postafiók 370. címzett levélben, telefonon +36 30 456 9639 vagy info@babamamatudakozo.hu email címen. Jogorvoslati lehetõséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36  1 391 1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu. Adatvédelmi sorszámok: NAIH-125769/2017, NAIH-125999/2017, NAIH-138844/2018. 

 

JOGI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el az alábbiakat, regisztrációs adataid elküldésével elfogadod az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem értesz egyet a feltételekkel, ne regisztrálj oldalunkra vagy applikációnkba.

 

A B&M Marketing Kft., a babamamatudakozo tulajdonosa és üzemeltetõje (továbbiakban: babamamatudakozo) számára kiemelt fontosságú cél a babamamatudakozo regisztrált felhasználói (továbbiakban: felhasználók) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A babamamatudakozo elkötelezi magát a felhasználók személyes adatainak oly módon történõ kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körûen eleget téve járul hozzá a felhasználók biztonságos internetezési lehetõségeinek megteremtéséhez. A babamamatudakozo a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

A babamamatudakozo nem tartozik felelõsséggel azokért a károkért, amelyek a babamamatudakozo.hu honlap vagy applikáció használatával kapcsolatosak, a használatból, vagy használatra képtelen állapotból származnak, vagy nem megfelelõ mûködésébõl, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelembõl, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, az adatok bárki által történõ illetéktelen megváltoztatásából, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

 

A babamamatudakozo-t nem terheli felelõsség olyan harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a babamamatudakozo oldalhoz vagy applikációhoz illegálisan kapcsolódnak.

 

A babamamatudakozo oldalairól vagy az applikációból más szolgáltatók által fenntartott oldalakra lehet átkerülni. Ezeken az oldalakon a babamamatudakozo-nak semmilyen befolyása nincs az adatok kezelésével kapcsolatosan. Felhívjuk látogatóink és felhasználóink figyelmét, ha ilyen oldalakra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át! Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, vagy törlés, illetõleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

 

Partnereink, érvényes szerzõdésük ideje alatt, az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhetnek, és ellenõrizhetik adataik tartalmát, bármikor kérhetik azok módosítását, megváltoztatását.

 

SZERZÕI JOG

 

A babamamatudakozo honlapjának és applikációjának tartalma, az oldal és az applikáció arculata és a megjelenõ dizájn a babamamatudakozo szerzõi jogi védelme alatt állnak. Ebbõl következõen a honlap és az applikáció tartalmának egészét vagy egyes részeit, illetve honlap illetve az applikáció dizájnját a szerzõi jogi jogosult elõzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármely formában átruházni, reprodukálni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tenni, vagy a saját használatot meghaladó mértékben tárolni.

 

Tájékoztatunk, hogy a babamamatudakozo honlapon vagy applikáción megjelenõ információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a babamamatudakozo felelõsséget nem vállal. A babamamatudakozo nem vállal felelõsséget a honlappal vagy applikációval kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelõ mûködésébõl, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredõ károkért.

 

A babamamatudakozo nem tartozik felelõsséggel a harmadik fél által szolgáltatott információtartalmakért, amelyek a weboldalon vagy az applikációban illetve az adatbázisban megjelennek. A babamamatudakozo weboldalain, az applikációban és azok adatbázisaiban megjelenõ gazdasági társaságok, és intézmények adatait rendszeres idõközönként aktualizálja.

 

A babamamatudakozo weboldalainak és applikációjának tartalma és kialakítása szerzõi jogvédelem hatálya alá tartozik, beleértve ebbe az itt található adatbázist is. A tartalom egészének vagy annak részeinek bármilyen formában és információhordozón történõ átruházása, terjesztése, reprodukálása vagy saját használatot meghaladó mértékben tárolása és kinyomtatása a babamamatudakozo elõzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A babamamatudakozo nem vállal felelõsséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetõvé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a babamamatudakozo weboldalai vagy az applikáció kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

 

Munkatársaink karbantartást, és a szolgáltatatásaink minõségi javításait végzik rendszeresen oldalainkon, így elõfordulhat néhány percre a szolgáltatás szünetelése. A babamamatudakozo jogosult a tartalomszolgáltató oldalt a beérkezõ igényeknek megfelelõ minõségben módosítani.


A FELELÕSSÉGRÕL

A babamamatudakozo nem tartozik felelõsséggel azon esetleges károkért, amelyek a weboldalak vagy az applikáció illetve az adatbázis:

 

használatával kapcsolatosak;

használatából, használatra képtelen állapotából származnak;

a weboldalak vagy applikáció nem megfelelõ mûködésébõl, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból keletkeznek;

az esetleges félreérthetõségbõl eredõ károkért és/vagy veszteségekért;

vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

 

A babamamatudakozo nem garantálja, hogy a weboldalakhoz vagy applikációhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.