babamamatudakozo.hu - kezdőlap kattints a részletekért babamamatudakozo.hu - regisztráció

ÁSZF

Szia! Belépsz vagy Regisztrálsz?

JOGI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el az alábbiakat, regisztrációs adataid elküldésével elfogadod az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem értesz egyet a feltételekkel, ne regisztrálj oldalunkra vagy applikációnkba.

 

A B&M Marketing Kft., a babamamatudakozo tulajdonosa és üzemeltetõje (továbbiakban: babamamatudakozo) számára kiemelt fontosságú cél a babamamatudakozo regisztrált felhasználói (továbbiakban: felhasználók) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A babamamatudakozo elkötelezi magát a felhasználók személyes adatainak oly módon történõ kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körûen eleget téve járul hozzá a felhasználók biztonságos internetezési lehetõségeinek megteremtéséhez. A babamamatudakozo a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

A babamamatudakozo nem tartozik felelõsséggel azokért a károkért, amelyek a babamamatudakozo.hu honlap vagy applikáció használatával kapcsolatosak, a használatból, vagy használatra képtelen állapotból származnak, vagy nem megfelelõ mûködésébõl, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelembõl, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, az adatok bárki által történõ illetéktelen megváltoztatásából, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

 

A babamamatudakozo-t nem terheli felelõsség olyan harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a babamamatudakozo oldalhoz vagy applikációhoz illegálisan kapcsolódnak.

 

A babamamatudakozo oldalairól vagy az applikációból más szolgáltatók által fenntartott oldalakra lehet átkerülni. Ezeken az oldalakon a babamamatudakozo-nak semmilyen befolyása nincs az adatok kezelésével kapcsolatosan. Felhívjuk látogatóink és felhasználóink figyelmét, ha ilyen oldalakra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át! Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, vagy törlés, illetõleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

 

Partnereink, érvényes szerzõdésük ideje alatt, az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhetnek, és ellenõrizhetik adataik tartalmát, bármikor kérhetik azok módosítását, megváltoztatását.

 

SZERZÕI JOG

 

A babamamatudakozo honlapjának és applikációjának tartalma, az oldal és az applikáció arculata és a megjelenõ dizájn a babamamatudakozo szerzõi jogi védelme alatt állnak. Ebbõl következõen a honlap és az applikáció tartalmának egészét vagy egyes részeit, illetve honlap illetve az applikáció dizájnját a szerzõi jogi jogosult elõzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármely formában átruházni, reprodukálni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tenni, vagy a saját használatot meghaladó mértékben tárolni.

 

Tájékoztatunk, hogy a babamamatudakozo honlapon vagy applikáción megjelenõ információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a babamamatudakozo felelõsséget nem vállal. A babamamatudakozo nem vállal felelõsséget a honlappal vagy applikációval kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelõ mûködésébõl, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredõ károkért.

 

A babamamatudakozo nem tartozik felelõsséggel a harmadik fél által szolgáltatott információtartalmakért, amelyek a weboldalon vagy az applikációban illetve az adatbázisban megjelennek. A babamamatudakozo weboldalain, az applikációban és azok adatbázisaiban megjelenõ gazdasági társaságok, és intézmények adatait rendszeres idõközönként aktualizálja.

 

A babamamatudakozo weboldalainak és applikációjának tartalma és kialakítása szerzõi jogvédelem hatálya alá tartozik, beleértve ebbe az itt található adatbázist is. A tartalom egészének vagy annak részeinek bármilyen formában és információhordozón történõ átruházása, terjesztése, reprodukálása vagy saját használatot meghaladó mértékben tárolása és kinyomtatása a babamamatudakozo elõzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A babamamatudakozo nem vállal felelõsséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetõvé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a babamamatudakozo weboldalai vagy az applikáció kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

 

Munkatársaink karbantartást, és a szolgáltatatásaink minõségi javításait végzik rendszeresen oldalainkon, így elõfordulhat néhány percre a szolgáltatás szünetelése. A babamamatudakozo jogosult a tartalomszolgáltató oldalt a beérkezõ igényeknek megfelelõ minõségben módosítani.


A FELELÕSSÉGRÕL

A babamamatudakozo nem tartozik felelõsséggel azon esetleges károkért, amelyek a weboldalak vagy az applikáció illetve az adatbázis:

 

használatával kapcsolatosak;

használatából, használatra képtelen állapotából származnak;

a weboldalak vagy applikáció nem megfelelõ mûködésébõl, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból keletkeznek;

az esetleges félreérthetõségbõl eredõ károkért és/vagy veszteségekért;

vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

 

A babamamatudakozo nem garantálja, hogy a weboldalakhoz vagy applikációhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

GYORSKERESŐ

mom ON board

1

babamama CSOMAG #mindengyermekegyenlõ

2

babamama CSOMAG - TÁMOGATÓI PROGRAM #mindengyermekegyenlõ

Napi

Nevess magadon, és nevess az életen. Ne gúnykacaj vagy önsajnálattól tocsogó nevetés legyen ez, hanem gyógyír, csodaszer, amely enyhíti a fájdalmat, kigyógyít a depresszióból, és segít megfelelő távolságból kezelni az adott pillanatban szörnyűnek látszó kudarcokat.

- Og Mandino -

A legjobb baba ajándék!